สำหรับ นักพัฒนา ต้องสมัครสมาชิกก่อนเข้าระบบเพื่อ clone โค้ด

Commit 4b8558bb authored by Nahm's avatar Nahm

1.0.0

- ปรับส่วนเสริมมาจาก Plugin Content M Product Match ที่ใช้กับ JoomShopping
- ปรับให้สินค้าที่หมดจะเลือกไม่ได้
- เพิ่มอัพเดท server
parents
Pipeline #202 failed with stages