สำหรับ นักพัฒนา ต้องสมัครสมาชิกก่อนเข้าระบบเพื่อ clone โค้ด

Status Job Pipeline Stage Name Timing Coverage
skipped #272
master
93514801
allowed to fail
#106 by M084's avatar test code_quality
skipped #271
master
93514801
#106 by M084's avatar test test
failed #270
master
93514801
#106 by M084's avatar build build