สำหรับ นักพัฒนา ต้องสมัครสมาชิกก่อนเข้าระบบเพื่อ clone โค้ด

 1. 14 Sep, 2021 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.0.3 · 24bc8666
   Nahm authored
   - เพิ่มให้เลือกดึงข้อมูลร้านค้าหรือสินค้ามาแสดงได้
   24bc8666
 2. 11 Jun, 2021 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.0.2 · 286d5d1a
   Nahm authored
   - เพิ่มตั้งค่าเปิดปิดแสดงชื่อ vendor
   - ปรับดึงข้อมูล vendor มาแสดงหน้าเว็บไซต์
   286d5d1a
 3. 25 Mar, 2020 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.0.1 · f6155f43
   Nahm authored
   - ปรับโครงสร้างไฟล์
   - ปรับข้อมูลส่วนหัวไฟล์ทุกไฟล์
   - เพิ่ม update server
   - แก้ไขไฟล์ภาษา
   - หน้าตั้งค่าปรับตัวเลือกข้อมูลหมวดหมู่สินค้าตามระดับชั้น
   - ลบส่วนที่เป็นของ VirtueMart ออก
   - แก้ไขรูปภาพ No Image ไม่ได้แสดง
   - ปรับ css การแสดงผล
   - แก้ไข javascript error ของ Layout ชื่อ leadinglayout
   - ลบไฟล์ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจาก git
   f6155f43
 4. 30 Oct, 2019 1 commit
  • com008's avatar
   tools_PDFConverter · 9e6ddb9a
   com008 authored
   สามารภขึ้นป้าย PpoUp ได้
   9e6ddb9a
 5. 29 Oct, 2019 1 commit
  • com008's avatar
   tools_PDFConverter · 28cb7af5
   com008 authored
   ปรับให้แสดง layout อื่น ๆ ได้
   28cb7af5
 6. 07 Oct, 2019 1 commit
  • com008's avatar
   mod_mzc_sliderii · 00926ce4
   com008 authored
   -ทำให้สามารถ add สินค้าเข้าตระกร้าได้
   -ทำให้สามารถแสดง popup ได้
   00926ce4
 7. 05 Oct, 2019 1 commit
  • com008's avatar
   mod_mzc_sliderii · 03fe7a46
   com008 authored
   -สามารถแสดรูปสินค้าได้
   -สามารถแสดงราคาสินค้าได้ 
   -สามารถกดปุ่มเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าได้
   
   ยังไม่สามารถ add สินค้าเข้าตระกร้าได้
   ยังไม่สามารถแสดง popup ได้
   03fe7a46
 8. 01 Oct, 2019 1 commit