สำหรับ นักพัฒนา ต้องสมัครสมาชิกก่อนเข้าระบบเพื่อ clone โค้ด

 1. 01 Jun, 2021 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.0.1 · 02000012
   Nahm authored
   - แก้ไขปัญหากด ออกจากระบบ แล้วแต่ระบบเด้งเข้าระบบเอง
   02000012
 2. 28 May, 2021 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.0.0 · 5f275d4e
   Nahm authored
   - เพิ่มแสดงปุ่มสำหรับเข้าสู่ระบบด้วย Gmail
   5f275d4e