สำหรับ นักพัฒนา ต้องสมัครสมาชิกก่อนเข้าระบบเพื่อ clone โค้ด

 1. 15 Apr, 2020 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.0.17 · 42d41881
   Nahm authored
   - แก้ไขปัญหาระบบค้างตอนอัพเกรด
   42d41881
 2. 14 Apr, 2020 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.0.16 · 0353f062
   Nahm authored
   - เพิ่มหน้า control panel กับ หน้า about us
   - ปรับข้อมูลของผู้พัฒนาในแต่ละไฟล์
   0353f062
 3. 13 Apr, 2020 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.0.15 · 5d6f1423
   Nahm authored
   - ปรับข้อความแสดงเวอร์ชั่นเป็น Joomla 4 Bata
   5d6f1423
 4. 31 Mar, 2020 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.0.14 · 2428c1ce
   Nahm authored
   - ปรับให้อัพเดทเป็น Joomla 4 ได้
   2428c1ce
 5. 26 Mar, 2020 5 commits
  • Nahm's avatar
   1.0.13 · c21943e4
   Nahm authored
   - ปรับ link อัพเดทเป็นเวอร์ชั่น 3.9.16
   c21943e4
  • Nahm's avatar
   Merge origin/master · 2338b2b1
   Nahm authored
   Conflicts:
   	mjupgrade.xml
   2338b2b1
  • Nahm's avatar
   1.0.14 · 4ddf7517
   Nahm authored
   - ปรับ link อัพเดทเป็นเวอร์ชั่น 3.9.16
   4ddf7517
  • Nahm's avatar
   1.0.14 · 946c21f3
   Nahm authored
   - ปรับ link อัพเดทเป็นเวอร์ชั่น 3.9.16
   946c21f3
  • Nahm's avatar
   remove nbproject · 3ae789b8
   Nahm authored
   3ae789b8
 6. 25 Jul, 2019 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.0.12 · d4c7b2ad
   Nahm authored
   - ปรับตัวอัพเกรดเป็นเวอร์ชั่น 3.9.10
   d4c7b2ad
 7. 22 Jul, 2019 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.0.11 · f1878328
   Nahm authored
   - ปรับ link ทั้งหมดของ mindphp เป็น https
   f1878328
 8. 20 Aug, 2018 2 commits
  • Nahm's avatar
   1.0.10 · c0da5d90
   Nahm authored
   - เพิ่มเช็ค prefix ของ joomla ก่อน
   c0da5d90
  • Nahm's avatar
   1.0.10 · d9fca7e3
   Nahm authored
   - เพิ่มเช็ค prefix ของ joomla ก่อน
   d9fca7e3
 9. 26 Sep, 2017 2 commits