สำหรับ นักพัฒนา ต้องสมัครสมาชิกก่อนเข้าระบบเพื่อ clone โค้ด

 1. 01 Jun, 2021 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.0.1 · 4c894b6a
   Nahm authored
   - แก้ไขลบข้อมูล users แล้วขึ้น error
   - แก้ไขปัญหา user ที่มี email ในระบบแล้ว ให้สามารถเข้าระบบได้
   4c894b6a
 2. 28 May, 2021 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.0.0 · 6ec8c2c9
   Nahm authored
   - เพิ่มตั้งค่า API สำหรับเชื่อมต่อ Google
   - เพิ่มหน้าแสดงรายการข้อมูลของผู้ใช้ที่เข้าระบบด้วย Google
   6ec8c2c9