สำหรับ นักพัฒนา ต้องสมัครสมาชิกก่อนเข้าระบบเพื่อ clone โค้ด

 1. 15 Apr, 2020 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.0.17 · 49f56f76
   Nahm authored
   - แก้ไขปัญหาระบบค้างตอนอัพเกรด
   49f56f76
 2. 14 Apr, 2020 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.0.16 · 3ade24af
   Nahm authored
   - เพิ่มหน้า control panel กับ หน้า about us
   - ปรับข้อมูลของผู้พัฒนาในแต่ละไฟล์
   3ade24af
 3. 13 Apr, 2020 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.0.15 · 5b2045d3
   Nahm authored
   - ปรับข้อความแสดงเวอร์ชั่นเป็น Joomla 4 Bata
   5b2045d3
 4. 31 Mar, 2020 2 commits
  • Nahm's avatar
   Merge origin/master · 67c30712
   Nahm authored
   Conflicts:
   	admin/global.php
   	mdupgrade.xml
   67c30712
  • Nahm's avatar
   1.0.14 · 3d1f3a4d
   Nahm authored
   - ปรับให้อัพเดทเป็น Joomla 4 ได้
   3d1f3a4d
 5. 13 Sep, 2019 1 commit
 6. 12 Sep, 2019 2 commits
 7. 25 Jul, 2019 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.0.12 · 5b733240
   Nahm authored
   - ปรับตัวอัพเกรดเป็นเวอร์ชั่น 3.9.10
   5b733240
 8. 19 Jul, 2019 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.0.11 · a8f9dcdd
   Nahm authored
   - ปรับ link ทั้งหมดของ mindphp เป็น https
   - เพิ่ม link ของ update server
   a8f9dcdd
 9. 07 May, 2019 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.0.10 · df28af39
   Nahm authored
   - เพิ่มรองรับภาษามาเลเซีย
   df28af39
 10. 20 Aug, 2018 2 commits
  • nahm's avatar
   Delete .gitignore · 28b13bb5
   nahm authored
   28b13bb5
  • Nahm's avatar
   1.0.9 · 97960654
   Nahm authored
   - เพิ่มเช็ค prefix ของ joomla ก่อน
   97960654
 11. 23 Jul, 2018 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.0.8 · 3de3e3ad
   Nahm authored
   - เปลี่ยน URL ดาวน์โหลด Package Joomla
   - อัพเดท Joomla เป็น 3.8.10
   - Bug Fixed ข้อความ Notice ต่างๆ
   3de3e3ad
 12. 26 Sep, 2017 2 commits