สำหรับ นักพัฒนา ต้องสมัครสมาชิกก่อนเข้าระบบเพื่อ clone โค้ด

Status Job Pipeline Stage Name Timing Coverage
skipped #486
master
c0e0c156
allowed to fail
#177 by nahm's avatar test code_quality
skipped #485
master
c0e0c156
#177 by nahm's avatar test test
failed #484
master
c0e0c156
#177 by nahm's avatar build build