สำหรับ นักพัฒนา ต้องสมัครสมาชิกก่อนเข้าระบบเพื่อ clone โค้ด

 1. 08 Apr, 2021 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.16.50 · 58228e47
   Nahm authored
   - เพิ่มข้อความค่าเช่าในใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน
   58228e47
 2. 05 Apr, 2021 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.16.49 · ce6b55e1
   Nahm authored
   - แก้ไขปัญหาลบข้อมูลชำระเงินแล้วสร้างใหม่ไม่ได้ 
   - แก้ปัญหาถ้าสร้างข้อมูลการชำระเงินจากหน้าฟอร์มของข้อมูลชำระเงินเมื่อกดบันทึกยอดจะผิด
   - แก้ไขหน้ารายงานภาษีแสดงเลขล็อคซ้ำกัน
   - ปรับเพิ่มข้อความคำว่า ค่าเช่า ในใบปริ้นของใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน
   ce6b55e1
 3. 02 Apr, 2021 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.16.48 · a6d504ae
   Nahm authored
   - แก้ไขปัญหาหน้าฟอร์มใบแจ้งหนี้ที่สร้างไว้แล้ว แสดงข้อมูลหน่วยของค่าน้ำค่าไฟไม่ตรง
   a6d504ae
 4. 01 Apr, 2021 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.16.46 · 3dc95084
   Nahm authored
   - แก้ไขปัญหาใบปริ้นของข้อมูลชำระเงินบวก VAT ซ้ำ
   - แก้ไขการดึงเลขมิเตอร์เริ่มต้นผิด ระบบขึ้น 0 ตลอด
   - แก้ไขเลขมิเตอร์ค่าน้ำกับค่าไฟที่แสดงในใบแจ้งหนี้แสดงเหมือนกันทั้งที่ยอดต่างกัน
   - แก้ปัญหาสร้างใบแจ้งหนี้แล้วข้อมูลในรายการไม่ขึ้น
   3dc95084
 5. 26 Mar, 2021 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.16.46 · 89a80c78
   Nahm authored
   - แก้ไขปัญหาสร้างใบแจ้งหนี้ระบบไม่ดึงค่าน้ำค่าไฟมาแสดง กรณีข้อมูลเช่ามีมากกว่า 1 ล็อค
   89a80c78
 6. 22 Mar, 2021 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.16.45 · 4eb2dc3a
   Nahm authored
   - เพิ่มช่องสำหรับเลือกวิธีการดึงราคาค่าเช่าไปใช้ในใบแจ้งหนี้ เลือกได้ว่าจะใช้ราคาค่าเช่าล่าสุด หรือ ใช้ราคาเดิมจากที่เคยตั้งใบแจ้งหนี้
   4eb2dc3a
 7. 17 Mar, 2021 2 commits
  • Nahm's avatar
   1.15.44 · 8d17a356
   Nahm authored
   - แก้ไขปัญหาเรื่องไฟล์ js กับ css ติด cache
   8d17a356
  • Nahm's avatar
   1.15.43 · 0fed54f5
   Nahm authored
   - แก้ไขปัญหากดชำระเงินแล้วยอดรวมไม่ตรง ไม่ได้เลือก VAT แต่มีการคิด VAT
   - แก้ปัญหาในใบแจ้งหนี้ที่มี VAT ถ้ากดเปลี่ยนเป็นไม่ใช้ VAT ยอดรวมกับยอดคงเหลือจะไม่เท่ากัน
   - แก้ไขใบแจ้งหนี้ชำระเงินครบแล้ว แต่คลิกเข้าไปรายการยังแสดงว่า รอชำระเงิน 
   - แก้ปัญหาเรื่องคำนวณ VAT ไม่ตรง ในหน้าฟอร์มของใบแจ้งหนี้
   0fed54f5
 8. 15 Mar, 2021 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.15.42 · 17ddb4ec
   Nahm authored
   - แก้ไขเวลาสร้างข้อมูลชำระ ช่องที่จะให้ใส่ยอดเงินหายไป 
   - แก้ปัญหาสร้างใบแจ้งหนี้ทั้งหมด แล้วยอดรวมกับยอดคงเหลือไม่ตรง
   17ddb4ec
 9. 08 Mar, 2021 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.15.41 · dcf7a440
   Nahm authored
   - ปรับหน้ารายงานสรุปรายรับให้เลือกข้อมูลวันที่เริ่มต้นเป็นเดือนนี้ และแสดงข้อมูลทันที
   - ปรับหน้ารายงานภาษีให้เลือกข้อมูลวันที่เริ่มต้นเป็นเดือนนี้ และแสดงข้อมูลทันที
   - ปรับเมนูด้านบนตามการจัดเมนูใหม่ที่แยกออกมาจากเมนูตั้งค่าระบบ
   - เพิ่มแสดงแจ้งเตือนจาก API ของตัวสร้างไฟล์ PDF
   - เพิ่มฟิลด์สำหรับกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำของค่าน้ำค่าไฟที่ต้องชำระ
   dcf7a440
 10. 04 Mar, 2021 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.14.40 · 6d215135
   Nahm authored
   - แก้ไขขึ้น Notice ตอนกรองข้อมูลพื้นที่ ในหน้าข้อมูลการเช่า 
   - แก้ปัญหาค่าเช่าในใบแจ้งหนี้เปลี่ยนทั้งที่ยังไม่ได้กดอัพเดท
   - เพิ่ม Config สำหรับตรวจสอบและดึงราคาค่าเช่าเดิมของลูกค้ามาใช้ในใบแจ้งหนี้
   6d215135
 11. 01 Mar, 2021 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.14.39 · b4dd9af0
   Nahm authored
   - แก้ไขหน้าการขายบันทึกข้อมูลชื่อเล่นและเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้
   - แก้ไขหน่วยมิเตอร์ในใบเสร็จขึ้นเป็น 0 หน่วย 
   - แก้ปัญหาตอนสร้างใบแจ้งหนี้รายการที่เป็นค่าไฟที่คำนวณตามลำดับขั้นไม่แสดง
   - ปรับให้แสดงหน่วยเริ่มต้นและสิ้นสุดของมิเตอร์ในใบแจ้งหนี้และข้อมูลชำระเงิน
   b4dd9af0
 12. 23 Feb, 2021 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.14.38 · 636eeddd
   Nahm authored
   - แก้ไขอัพเดทเวอร์ชั่น จาก 1.10.25 เป็นล่าสุด 1.14.37 แล้ว error ในใบแจ้งหนี้ 
   - เพิ่มตัวกรองในหน้ารายการใบแจ้งหนี้ วันที่ใบแจ้งหนี้ กับ วันที่ครบกำหนด
   - ปรับให้สร้างเมนูรายงานภาษีอัตโนมัติโดยอ่านค่าจากการตั้งค่าเปิดใช้งาน
   636eeddd
 13. 22 Feb, 2021 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.14.37 · b367e7b8
   Nahm authored
   - แก้ปัญหาคลิกรายงานสรุปรายรับแต่ได้ xls อื่นที่เคยเปิดดูครั้งก่อน
   - แก้ปัญหา export ข้อมูลใบแจ้งหนี้ทั้งหมดเป็น excel แล้ว timeout 
   - แก้ปัญหาหน้าข้อมูลใบแจ้งหนี้แสดงผลคำนวณยอดเงินคงเหลือมากกว่ายอดเงินรวม
   - แก้ไขปัญหาตอนสร้างใบวางบิลระบบดึงตั้งค่าการการใช้ภาษีของลูกค้าไม่ได้	
   - แก้ปัญหาไม่สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ทั้งหมดได้
   - ปรับโครงสร้างตารางข้อมูลชำระเงินสำหรับเก็บข้อมูลที่ใช้คำนวณภาษี
   - ปรับตอนบันทึกข้อมูลชำระเงินจากหน้าใบแจ้งหนี้ตามโครงสร้างตารางใหม่
   - เพิ่มหน้าออกรายงานภาษีทั้งแบบแสดงรายการที่หน้าเว็บกับแบบ export เป็น excel
   b367e7b8
 14. 16 Feb, 2021 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.13.36 · 99146d88
   Nahm authored
   - แก้ปัญหาข้อมูลพื้นที่การเรียงลำดับไม่ค้างค่าล่าสุด
   - เพิ่มตัวแสดงเวอร์ชั่นที่ Footer
   - เพิ่มตัวเรียงข้อมูลในหน้าข้อมูลพื้นที่ทั้งหมด
   - เพิ่มรายงานรายรับเลือกแสดงรายงานแบบที่มีภาษีกับไม่มีภาษีได้
   - เพิ่ม Export ข้อมูลหน้าใบแจ้งหนี้
   99146d88
 15. 05 Feb, 2021 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.13.35 · 1b3eb1fa
   Nahm authored
   - ปรับตารางเชื่อมข้อมูลมิเตอร์ค่าน้ำค่าไฟกับข้อมูลใบแจ้งหนี้
   - เพิ่มแสดงข้อมูลหน่วยของค่าน้ำค่าไฟในข้อมูลใบแจ้งหนี้ ข้อมูลชำระเงิน และใบปริ้น
   1b3eb1fa
 16. 04 Feb, 2021 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.12.34 · fe1ed6c1
   Nahm authored
   - แก้ไขตั้งค่าแนวตั้งของใบปริ้นไม่ได้
   - แก้ไขยอดเงินใบแจ้งหนี้ในระบบกับใบปริ้นไม่ตรงกัน
   - เพิ่มให้ตั้งค่าข้อความที่แสดงในใบปริ้นได้
   fe1ed6c1
 17. 03 Feb, 2021 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.12.33 · 7c235c6d
   Nahm authored
   - เพิ่มตั้งค่าเปิดปิดแสดงชื่อโปรแกรมที่ด้านล่างของใบปริ้น
   - เพิ่มให้สามารถ Import ข้อมูลมิเตอร์ค่าน้ำค่าไฟจากไฟล์ Excel ได้
   7c235c6d
 18. 02 Feb, 2021 2 commits
  • Nahm's avatar
   1.12.32 · 0f1e3d7c
   Nahm authored
   - แก้ปัญหาลบข้อมูลค่าใช้จ่ายในข้อมูลการเช่าไม่ได้
   - แก้ปัญหาไม่มีข้อมูลบันทึกมิเตอร์ค่าน้ำค่าไฟแต่ตอนสร้างใบแจ้งหนี้มียอดเงิน
   0f1e3d7c
  • Nahm's avatar
   1.12.31 · 3f06ec04
   Nahm authored
   - แก้ปัญหาสร้างการชำระเงินจากฟอร์มหน้าชำระเงินรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายไม่แสดงชื่อ
   - แก้ปัญหาบันทึกการชำระเงินจากฟอร์มหน้าชำระเงินแล้ว แต่ในใบแจ้งหนี้ขึ้นรอชำระเงิน ยอดไม่ถูกหักออกไป
   - เพิ่มตั้งค่าการนำค่าเช่าไปคิดภาษี
   - เพิ่มเรื่องการคิดภาษีแยกตามรายบรรทัดในใบแจ้งหนี้
   3f06ec04
 19. 01 Feb, 2021 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.12.30 · 794ac4e2
   Nahm authored
   - แก้ไขปัญหาเวลาของการชำระเงินเป็น 00:00
   - แก้ไขปัญหาปริ้นใบเสร็จรับเงินที่มีรายการเดียวไม่ได้
   794ac4e2
 20. 29 Jan, 2021 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.11.29 · fe34799d
   Nahm authored
   - แก้ไขปัญหาสร้างการชำระเงินในหน้าใบแจ้งหนี้กดเลือกวิธีการชำระแบบผ่อนแล้วกลับไปเลือกเงินสดไม่ได้
   - แก้ไขปัญหาใบเสร็จรับเงินดึงรายการมาแสดงไม่ครบ เฉพาะรายการเลือกวิธีการชำระเป็นแบบแบ่งจ่ายได้
   - แก้ไขข้อมูลรายการในใบปริ้นเรียง
   - ปรับเพิ่มเมนูที่แสดงไม่ครบในหน้าแผงควบคุม
   fe34799d
 21. 28 Jan, 2021 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.11.28 · 674e9f71
   Nahm authored
   - แก้ไขปัญหาคำนวณค่าน้ำค่าไฟแบบคงที่ไม่ถูกต้อง
   - ปรับใบปริ้นให้รองรับการปริ้นใบแจ้งหนี้กับใบเสร็จรับเงินพร้อมกันได้
   - เพิ่มตั้งค่ากระดาษแนวตั้งแนวนอนใน Template ของใบแจ้งหนี้กับใบเสร็จรับเงิน
   674e9f71
 22. 27 Jan, 2021 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.10.27 · 3f9f58ba
   Nahm authored
   - แก้ไขปัญหา generate ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดไม่ได้
   - แก้ไขปัญหาปริ้นใบเสร็จรับเงินไม่ได้
   - แก้ไขส่วนของการ Import ข้อมูล
   3f9f58ba
 23. 25 Jan, 2021 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.10.26 · 9cacaecf
   Nahm authored
   - เพิ่มตั้งค่าสำหรับเลือกใบปริ้นสำหรับมีภาษีและไม่มีภาษีได้
   - ปรับให้ระบบเลือกใบปริ้นตามการตั้งค่าแบบมีภาษีและไม่มีภาษี
   - ปรับให้สามารถแยกเลขรันระหว่างรายการที่มีภาษีและไม่มีภาษีได้
   - ปรับใบปริ้น PDF ต่างๆ ให้ดาวน์โหลดไฟล์ใช้ชื่อตามเลขรัน
   9cacaecf
 24. 20 Jan, 2021 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.10.25 · 6124381b
   Nahm authored
   - ปรับตัวกรองหน้าทรัพย์สินส่วนที่เป็นวันที่ให้เป็นค้นหาแบบระหว่างวันให้หมด
   - ปรับหน้าฟอร์มข้อมูลการเช่าเพิ่มปุ่มสำหรับอัพเดทค่าเช่า กรณีมีการแก้ไขค่าเช่าในข้อมูลล็อคระบบจะดึงค่าเช่ามาอัพเดทในข้อมูลการเช่าด้วย
   - ในหน้าแผนผังของพื้นที่เพิ่มเรื่องแสดงข้อมูลรายการเช่าที่เป็นรายการล่วงหน้า ทำเครื่องหมายล็อคที่มีรายการเช่าล่วงหน้าและดึงมาแสดงใน Pop-up
   6124381b
 25. 18 Jan, 2021 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.10.24 · bf5a2227
   Nahm authored
   - แก้ไขหน้ารายการล็อคกำหนดรายการที่แสดงเกิน 20 รายการไม่ได้
   - เพิ่มตัวกรองในหน้าข้อมููลทรัพย์สิน
   bf5a2227
 26. 15 Jan, 2021 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.10.23 · 7b691d61
   Nahm authored
   - แก้ไขปัญหาในหน้าทรัพย์สินไม่สามารถแสดงรายการได้มากกว่า 20 รายการ
   - แก้ไขปัญหาไม่สามารถเรียงตามสถานที่ได้
   - แก้ไขปัญหารายงานทรัพย์สินไม่มีข้อมูลจากช่องรายละเอียด
   - แก้ไขปัญหาตอนสร้างใบแจ้งหนี้ระบบคำนวณค่าน้ำค่าไฟจากมิเตอร์ผิด
   - แก้ไขปัญหายอดเงินในหน้ารายการใบแจ้งหนี้ไม่ตรง
   - เพิ่มค่าเริ่มต้นของวันที่ปัจจุบันในหน้าฟอร์มของบันทึกมิเตอร์ค่าน้ำค่าไฟ
   - เพิ่มตารางสำหรับเชื่อมใบแจ้งหนี้กับรายการบันทึกมิเตอร์ที่เรียกใช้
   7b691d61
 27. 11 Jan, 2021 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.9.22 · 87d250e3
   Nahm authored
   - แก้ไขให้เมื่อตั้งค่าคำนวณค่าน้ำค่าไฟแบบคงที่ตอนสร้างใบแจ้งหนี้จะดึงรายการค่าใช้จ่ายมาแสดงด้วย
   - แก้ไขวันที่ผิดตอนแก้ไขข้อมูลมิเตอร์ค่าน้ำค่าไฟ
   - แก้ไขเรื่องการดึงวันที่กับหน่วยที่จดล่าสุดในฟอร์มข้อมูลมิเตอร์ค่าน้ำค่าไฟ
   - เพิ่มฟอร์มบันทึกมิเตอร์ค่าน้ำค่าไฟแบบหลายๆ รายการ
   87d250e3
 28. 06 Jan, 2021 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.9.21 · b3ef0b10
   Nahm authored
   - เพิ่มเมนูฝั่ง admin ของ ประเภททรัพย์สิน กับ สถานะของทรัพย์สิน
   b3ef0b10
 29. 30 Dec, 2020 2 commits
  • Nahm's avatar
   1.9.20 · 146a8fbf
   Nahm authored
   - แก้ไขปัญหาสร้างใบแจ้งหนี้จากหน้าข้อมูลการเช่าแล้วยอดรวมไม่ตรง
   146a8fbf
  • Nahm's avatar
   1.9.19 · dfc993e1
   Nahm authored
   - แก้ไขปัญหาเปิดใช้งาน ปรับสถานะล็อคตามวันที่สัญญา หน้าข้อมูลพื้นที่ทั้งหมด ข้อมูลที่แสดงใน popup ของล็อคว่าง มีข้อมูลลูกค้าที่เช่าอยู่
   - แก้ไขปัญหาฟอร์มข้อมูลทรัพย์สิน default วันที่ผิด 
   dfc993e1
 30. 23 Dec, 2020 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.9.18 · 4d8c4cea
   Nahm authored
   - แก้ไขปัญหายอดเงินในใบแจ้งหนี้ไม่ตรง
   4d8c4cea
 31. 22 Dec, 2020 2 commits
  • Nahm's avatar
   1.9.17 · 3a5eb0b2
   Nahm authored
   - แก้ไขพิมพ์ค้นหาข้อมูลใบแจ้งหนี้แล้ว error หลังจากอัพเดทเวอร์ชั่น 1.9.16
   3a5eb0b2
  • Nahm's avatar
   1.9.16 · f929bed3
   Nahm authored
   - ปรับความเร็วในการโหลดข้อมูลหน้าใบแจ้งหนี้
   f929bed3
 32. 21 Dec, 2020 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.9.15 · 85d730e6
   Nahm authored
   - แก้ไขการแสดงผลของตัว popup หน้าพื้นที่ กรณีมีข้อมูลเช่ามากกว่า 1 ล็อค จะดึงค่าเช่ากับค่าใช้จ่ายแยกตามล็อค
   - ปรับการแสดงผลในหน้ารายการทรัพย์สิน
   85d730e6
 33. 16 Dec, 2020 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.9.14 · 589dad86
   Nahm authored
   - แก้ไขปัญหาล็อคว่างแต่ขึ้นข้อมูลผู้เช่าใน Popup
   - เพิ่มช่องสำหรับเก็บรหัสของประเภททรัพย์สิน
   - ปรับให้ใช้รหัสของประเภททรัพย์สินในการสร้างเลขที่ของทรัพย์สิน
   - ปรับฟอร์มข้อมูลค่าน้ำค่าไฟเพิ่ม field สำหรับการคำนวณตามมิเตอร์
   - เพิ่มหน้าจัดการสำหรับบันทึกมิเตอร์ค่าน้ำค่าไฟ
   - ปรับตอนสร้างใบแจ้งหนี้ถ้ามีการเลือกค่าน้ำค่าไฟคำนวณตามมิเตอร์จะเพิ่มยอดเงินค่าน้ำค่าไฟในรายการ
   - เพิ่มตัวกรองในหน้าทรัพย์สิน
   - ปรับให้สามารถเพิ่มเมนูทรัพย์สินในส่วนผู้ดูแลได้
   589dad86
 34. 09 Dec, 2020 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.8.13 · 7e159f0a
   Nahm authored
   - แก้ไขหน้าตั้งค่า ACL ส่วนของใบแจ้งนี้แสดงซ้ำ 
   - แก้ไข export รายงานข้อมูลลูกค้าค้างชำระ (ตามรอบการเช่า) แต่ได้รายงานการชำระเงิน 
   - ปรับฟอร์มข้อมูลทรัพย์สินเพิ่มช่องเก็บหน่วยนับของจำนวน
   - ปรับเพิ่ม field เก็บข้อมูลสถานที่ จำนวนและสถานะในประวัติการแก้ไขทรัพย์สิน
   7e159f0a
 35. 08 Dec, 2020 2 commits
  • Nahm's avatar
   1.7.12 · 799c451f
   Nahm authored
   - แก้ไขปริ้นใบเสร็จออกมาแล้ววันที่ไม่ตรงตามระบบ
   - แก้ไขใบวางบิลยอดเงินไม่ตรง
   799c451f
  • Nahm's avatar
   1.7.11 · 32769d04
   Nahm authored
   - แก้ไขกดดูไฟล์แนบของข้อมูลที่แสดงใน popup ไม่ได้
   - แก้ไขใบเสร็จจากวางบิลไม่มีข้อมูลแสดง 
   - แก้ไขแนบไฟล์ตอนสร้างข้อมูลรับชำระแต่กลับไปดูไฟล์แนบไม่ได้
   - เพิ่มตัวกรองตามใบวางบิลในหน้าข้อมูลชำระเงิน
   - เพิ่มตั้งค่าตัวจัดการทรัพย์สิน
   - เพิ่มหน้าจัดการทรัพย์สิน
   32769d04