สำหรับ นักพัฒนา ต้องสมัครสมาชิกก่อนเข้าระบบเพื่อ clone โค้ด

 1. 06 Sep, 2022 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.4.9 · 62621565
   Nahm authored
   - ปรับการแสดงผลหน้าจอในส่วน admin ของ joomla 3
   - แก้ไข error ตอนสร้าง customer ใหม่
   - แก้ไขบันทึก order ใน mzc ไม่ได้อัพเดทตารางเก็บเอกสาร
   - ปรับ api บันทึกสินค้าของ shopee เปลี่ยน path, field
   - ปรับ api การส่ง order จาก shopee มา mzc
   - เพิ่มตารางเก็บ order status จาก shopee
   62621565
 2. 17 Aug, 2022 2 commits
  • Nahm's avatar
   1.3.8 · cb9d63e2
   Nahm authored
   ลืมแก้เวอร์ชั่น
   cb9d63e2
  • Nahm's avatar
   1.3.7 · 79d90c3a
   Nahm authored
   - เพิ่มยิงสถานะ Ready to Ship ไปยัง lazada
   79d90c3a
 3. 09 Aug, 2022 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.3.7 · f9aedc4e
   Nahm authored
   - เพิ่มตั้งค่า default shipping ของ lazada
   - เพิ่มการเก็บใบปริ้นต่างๆ จาก lazada
   - เพิ่มตาราง map สถานะของ order จาก lazada
   - เพิ่มรับค่า api จาก lazada เมื่อ order เปลี่ยนสถานะ
   f9aedc4e
 4. 27 Jul, 2022 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.2.6 · a31acbd0
   Nahm authored
   - แก้ปัญหาอัพโหลดรูปภาพสินค้าไป lazada ไม่ได้
   a31acbd0
 5. 26 Jul, 2022 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.2.5 · b06cbfd4
   Nahm authored
   - ปรับ link สำหรับ authorized shop ของ shopee
   - ปรับวิธีการขอ access token ใน shopee
   - ปรับ api ที่ใช้ดึงข้อมูล product categories ใน shopee
   - แก้ตารางที่ field มี error: doesn't have a default value
   - ปรับการแสดงผลรองรับ Joomla 4
   - ปรับโครงสร้าง payload สำหรับสร้างสินค้าใน lazada
   - ปรับตาราง map product ของ lazada
   - ปรับข้อมูลตอนบันทึก user จาก lazada
   - ปรับการแสดงผลหน้า map products กับ map orders ของ lazada
   - ปรับให้บันทึก order จาก lazada ได้
   - เพิ่มตาราง map ข้อมูล payment method ของ lazada
   - เพิ่มการใช้ refresh token สำหรับขอ access token ใหม่ทุก 4 ชม. ใน shopee
   - เพิ่มการใช้ refresh token สำหรับขอ access token ใหม่ทุก 7 วัน ใน lazada
   b06cbfd4
 6. 15 Jan, 2021 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.1.4 · 9abbdc43
   Nahm authored
   - แก้ไขปัญหาสถานะคำสั่งซื้อของ MooZiiCart ไม่อัพเดทตาม Shopee
   - แก้ไขปัญหาข้อมูลวิธีการจัดส่งสินค้าไม่ส่งไป ERP
   - แก้ไขปัญหาอัพเดทสถานะคำสั่งซื้อทับซ้อนกันระหว่าง ERP กับ Marketplace
   - เพิ่มสามารถลบข้อมูลสินค้าที่เชื่อมกันในตาราง Logs
   - เพิ่มตั้งค่าข้อมูลการจัดส่งสินค้าของ Shopee กับ MooZiiCart
   - เพิ่มตั้งค่าข้อมูลการจัดส่งสินค้าของ Lazada กับ MooZiiCart
   9abbdc43
 7. 12 Jan, 2021 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.1.3 · 0d79c165
   Nahm authored
   - แก้ไขปัญหาส่งข้อมูลสินค้าไป Shopee ไม่ได้
   - แก้ไขปัญหาดึงคำสั่งซื้อจาก Shopee มาไม่ได้
   - เพิ่มตั้งค่าข้อมูลการจัดส่งในหน้าฟอร์มของ Provider
   - เพิ่ม URL สำหรับไปดูหน้าสินค้าของ Shopee กับ Lazada
   0d79c165
 8. 07 Jan, 2021 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.1.2 · e06da275
   Nahm authored
   - เพิ่มหน้าแสดงข้อมูลสินค้ากับคำสั่งซื้อที่เชื่อมกับ Lazada
   e06da275
 9. 05 Jan, 2021 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.1.1 · 2ad8c4f9
   Nahm authored
   - หน้าจัดการ app กับ shop ของ lazada สำหรับเชื่อมกับระบบ mooziicart
   - ตั้งค่าหมวดหมู่ของ lazada กับ mooziicart
   - ตั้งค่าสถานะคำสั่งซื้อของ lazada กับ mooziicart
   - สามารถส่งข้อมูลสินค้าจาก mooziicart ไปยัง lazada
   - สามารถดึงข้อมูลการจัดส่งสินค้าจาก lazada มายัง mooziicart
   - สามารถดึงข้อมูลลูกค้าจาก lazada มายัง mooziicart
   - สามารถดึงข้อมูลคำสั่งซื้อจาก lazada มายัง mooziicart
   - สามารถดึงข้อมูลลูกค้าจาก lazada มายัง mooziicart
   - เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อใน lazada จะส่งมาอัพเดทใน mooziicart
   2ad8c4f9
 10. 22 Dec, 2020 1 commit
  • Nahm's avatar
   1.0.0 · ba7eeb82
   Nahm authored
   - หน้าจัดการ app กับ shop ของ shopee สำหรับเชื่อมกับระบบ mooziicart
   - ตั้งค่าหมวดหมู่ของ shopee กับ mooziicart
   - ตั้งค่าสถานะคำสั่งซื้อของ shopee กับ mooziicart
   - สามารถส่งข้อมูลสินค้าจาก mooziicart ไปยัง shopee
   - สามารถดึงข้อมูลการจัดส่งสินค้าจาก shopee มายัง mooziicart
   - สามารถดึงข้อมูลลูกค้าจาก shopee มายัง mooziicart
   - สามารถดึงข้อมูลคำสั่งซื้อจาก shopee มายัง mooziicart
   - สามารถดึงข้อมูลลูกค้าจาก shopee มายัง mooziicart
   - เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อใน shopee จะส่งมาอัพเดทใน mooziicart ผ่าน webhook ได้
   ba7eeb82