สำหรับ นักพัฒนา ต้องสมัครสมาชิกก่อนเข้าระบบเพื่อ clone โค้ด

 1. 16 Oct, 2020 4 commits
 2. 31 Oct, 2018 1 commit
 3. 12 Oct, 2018 1 commit
 4. 09 Oct, 2018 2 commits
  • Nahm's avatar
   4.18.2 (09.10.2018) · 335397c4
   Nahm authored
   Fix Paypal check order data.
   Fix multilingual associations.
   Changed copyright text.
   
   4.18.1 (09.09.2018)
   Added new option for PayPal: Return method GET
   
   4.18.0 (06.09.2018)
   Added multilingual associations.
   Fix Paypal cancel order.
   Fix attribute ordering save.
   Fix bug php 7 warning.
   
   4.17.2 (26.06.2018)
   Fix meta tag robots
   Fix coupons
   
   4.17.1 (10.06.2018)
   Creation HTML template for sending to Email.
   fix calculate old price for attribute.
   Password - The test during input would.
   fix lang for send order mail / (admin/order/send).
   image resize memory limit fix.
   fix user create in admin.
   
   4.17.0 (24.02.2018)
   admin / product list - added manufacturer code
   admin / client list - added company
   Added new triggers
   New option - count product on page / row
   Fix bugs:
   admin / product list - display category
   fix order tax calculate
   fix calculate old price for attribute
   335397c4
  • Nahm's avatar
   4.18.2 (09.10.2018) · d67297a9
   Nahm authored
   Fix Paypal check order data.
   Fix multilingual associations.
   Changed copyright text.
   
   4.18.1 (09.09.2018)
   Added new option for PayPal: Return method GET
   
   4.18.0 (06.09.2018)
   Added multilingual associations.
   Fix Paypal cancel order.
   Fix attribute ordering save.
   Fix bug php 7 warning.
   
   4.17.2 (26.06.2018)
   Fix meta tag robots
   Fix coupons
   
   4.17.1 (10.06.2018)
   Creation HTML template for sending to Email.
   fix calculate old price for attribute.
   Password - The test during input would.
   fix lang for send order mail / (admin/order/send).
   image resize memory limit fix.
   fix user create in admin.
   
   4.17.0 (24.02.2018)
   admin / product list - added manufacturer code
   admin / client list - added company
   Added new triggers
   New option - count product on page / row
   Fix bugs:
   admin / product list - display category
   fix order tax calculate
   fix calculate old price for attribute
   d67297a9
 5. 21 May, 2018 1 commit
  • Nahm's avatar
   4.16.3.15 · 0a66db9f
   Nahm authored
   - แก้ปัญหามี Error ตอนกดแก้ไขข้อมูลสินค้าในส่วนผู้ดูแลระบบ
   0a66db9f
 6. 25 Aug, 2017 1 commit
  • Nahm MDSoft's avatar
   4.16.2.12 · 59a98a04
   Nahm MDSoft authored
   - ส่งเมลแจ้ง admin เมื่อลูกค้าแจ้งชำระเงิน
   59a98a04
 7. 04 Aug, 2017 1 commit
  • Nahm MDSoft's avatar
   4.16.2.11 · 02b9b6c0
   Nahm MDSoft authored
   - อัพเดทเวอร์ชั่น 4.16.2
   02b9b6c0
 8. 05 Jun, 2017 1 commit
  • Nahm MDSoft's avatar
   4.15.1.11 · e3e7c561
   Nahm MDSoft authored
   - ใช้ตัวแชร์จาก msocial ได้
   e3e7c561
 9. 01 Jun, 2017 1 commit