สำหรับ นักพัฒนา ต้องสมัครสมาชิกก่อนเข้าระบบเพื่อ clone โค้ด

Status Job Pipeline Stage Name Timing Coverage
skipped #559
master
fc5ed10b
allowed to fail
#216 by M101's avatar test code_quality
skipped #558
master
fc5ed10b
#216 by M101's avatar test test
failed #557
master
fc5ed10b
#216 by M101's avatar build build

canceled #556
master
ba504e11
allowed to fail
#215 by M101's avatar test code_quality

canceled #555
master
ba504e11
#215 by M101's avatar test test

canceled #554
master
ba504e11
#215 by M101's avatar build build